farfalla Anti-stress Aromblandning Rose

Vänd ryggen till vardagen

 • För rumsdoftande och aromvård
 • Blommig doft
 • Har en avslappnande effekt
 • Vegan
  Vegan
 • 99 kr (1.980 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans fredag, 10. december: Beställ innan måndag kl. 07:00.

Sista chansen för julbeställningar: Beställ senast den tis, 14. dec kl. 23:59. Klicka här för mer detaljer

innehåll: 5 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-amsaas, Innehåll: 5 ml

EAN: 7612534019859

 • För rumsdoftande och aromvård
 • Blommig doft
 • Har en avslappnande effekt
 • Vegan
  Vegan

Beskrivning

Med sin blommiga doft hjälper den här aromatiska blandningen dig att andas lätt och glömma den stressiga vardagen ett ögonblick. Blandningen av ros, rosaranium, rosenträ och bergamott ger styrka och säkerställer inre lugn.

Teman - Farfalla: Skonsamt avkopplande
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Blommig

Ingredienser

 • Rose
 • Rosengeranie
 • Rosträd
 • Bergamott
 • bl.a.

Om doftblandningarna

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Anti-stress Aromblandning Rose

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla Anti-stress Aromblandning Rose

1 kundrecension i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.