Essentiq Grapefruit Diffuser

Fruktigt blommig doft för ditt hem

234 kr

(936 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 250 ml

För närvarande inte tillgänglig Tyvärr har vi för närvarande ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig igen. Klicka på knappen "Meddela oss när den är tillgänglig" nedan så informerar vi dig omedelbart när produkten är tillgänglig igen.

Egenskaper och fördelar

 • Högkoncentrerad rumsdoft
 • Håller i mer än 3 månader
 • Med rottingpinnar
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: ESS-8105, Innehåll: 250 ml, EAN: 3830059800323

Beskrivning

Magin av myskgyckelblomma och tonköna finns i basnoten, som avger en fruktigt blommig doft. Produkten ger med sin huvudnot sicilianska grapefrukt-, apelsin- och citronlundar, följt av den klara men diskreta blommiga doften av viol, rosor och geranium i hjärtnoten.

Mycket koncentrerad rums duft. Innehållet varar i mer än 3 månader.

Användning:

 • Byt ut korkproppen på flaskan med träförslutningen och sätt in några rottingpinnar i rumsdoften.
 • För att intensifiera doften kan du ta ut pinnarna ur flaskan och sätta in dem upp och ner igen.

Produkten består av 100% ekologisk alkohol och eteriska oljor. Endast naturliga färger användes. Alla rumsdofter är certifierade av International Fragrance Association (IFRA) och ogiftiga för människor. Glasflaskan kan återvinnas. Pinnarna är gjorda av naturlig och oblekt rotting; träförslutningen är certifierat hållbart skogsbruk.

Doftpyramid:

 • Toppnot: apelsin, citron, grapefrukt
 • Hjärtnot: viol, ros, geranium
 • Basnot: myskgyckelblomma, tonkaböna

Anmärkningar:

 • Brandfarlig. Förvaras åtskilt från värmekällor och brand. Rök inte.
 • Kan orsaka allergiska reaktioner vid hudkontakt.
 • Skadligt för vattenlevande organismer. Kan orsaka långvarig skada.
 • Kan orsaka lungskador vid förtäring.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Använd i ett väl ventilerat rum.
 • Håll borta från mat, dryck och djurmat.
 • Undvik hudkontakt.
 • Använd skyddshandskar.
 • Om produkten skulle råka förtäras kontakta genast läkare och visa förpackningen.
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Essentiq
Egenskaper: Vegan, Plastfri
Dofter : Blommig, Fruktig

Vad är en doftpyramid?

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Essentiq Grapefruit Diffuser

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Essentiq Grapefruit Diffuser

6 kundrecensioner i alla språk

3,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
5 (55%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
3 (33%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
1 (11%)

9 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 6 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: