TAOASIS Baldini Ekologiskt Doftkit Mini Lycka

För en extra portion av gott humör

70 kr

(14.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast fredag, 08. mars om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 1x EKO Doft Lycka, 10 ml
 • 1x Dekorativ droppe
 • Clementin, ingefära & sandelträ

Artikelnr.: XBV-TAO-1093126, Innehåll: 5 ml, EAN: 4025121093126

Beskrivning

Livlig doftkombination av citrusfräscha noter av clementin, tillsammans med kryddig ingefära och ljuvligt sandelträ. Den uppfriskande naturliga doften passar alla inredningar och skapar en inbjudande atmosfär.
Setet innehåller även en dekorativ droppe och är ett fint presenttips till nära och kära.

Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: TAOASIS
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Fräsch, Träig, Citrus/citrusaktig
Certifikater: Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, EU:s ekomärkning
Ingredienser (INCI)
 • Alcohol Denat
 • parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till den kommunala insamlingsstationen för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Information från tillverkaren

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för TAOASIS Baldini Ekologiskt Doftkit Mini Lycka

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder