TAOASIS Baldini Ekologiskt Doftkit Buddha

Smeker själen

154 kr

(30.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast fredag, 08. mars om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 1x EKO Doft Buddha, 10 ml
 • 1x Buddha doftsten
 • Benzoin, sandelträ & tonka
 • Vegan Vegan

Artikelnr.: XBV-TAO-1060876, Innehåll: 5 ml, EAN: 4025121060876

Beskrivning

Den högkvalitativa oljekombinationen förenar de fina aromerna av bensoin, sandelträ och tonka och skapar en balanserad, lugn atmosfär. Oavsett om du vill fly från vardagen eller meditera, följer den harmoniska doften dig på vägen till inre balans.
Buddhastenen fyller sin funktion som doftspridare och är dessutom en vacker dekoration i ditt hem.

Användning:

 • Häll några droppar på doftstenen.
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: TAOASIS
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Träig, Söt, Kryddig
Certifikater: Vegan utan certifikat
Ingredienser (INCI)
 • parfume
 • Limonene
 • Alcohol
 • Linalool
 • Citronellol
 • Geraniol
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Citral
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till den kommunala insamlingsstationen för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Information från tillverkaren

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för TAOASIS Baldini Ekologiskt Doftkit Buddha

1 kundrecension i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder