TAOASIS Baldini Ekologiska Doftpinnar Lugn

För harmoni och glädje

154 kr

(3.080 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 50 ml

Leverans senast fredag, 08. mars om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 1x EKO Doft Lugn, 50 ml
 • 3x bambupinnar
 • Söt-örtig med citrusnoter

Artikelnr.: XBV-TAO-1098350, Innehåll: 50 ml, EAN: 4025121098350

Beskrivning

Den naturliga kombinationen av eteriska oljor från bensoin, lavendel och apelsin ger ditt hem en lugn, balanserad atmosfär och välkomnar även dina gäster med en glad, vänlig doft. Den helt naturliga rumsdoften kan användas i alla rum.

Användning:

 • Sätt in i pinnarna i det perforerade plastskiktet.
 • Därefter frigörs doften i rummet genom pinnarna.
 • Vänd på pinnarna vid behov eller för att intensifiera doften.
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: TAOASIS
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Lavendel, Söt, Citrus/citrusaktig
Certifikater: Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, EU:s ekomärkning
Förpackningstyp: Glas
Ingredienser (INCI)
 • Alcohol Denat
 • parfume
 • Limonene
 • Linalool
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Citral
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • p301+p310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast giftinformationscentralen eller läkare.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P302+P334 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P405 - Förvaras inlåst.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Information från tillverkaren

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för TAOASIS Baldini Ekologiska Doftpinnar Lugn

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder