Pranarôm AROMAPIC anti-mygg kroppsspray

Naturligt medel för hela familjen

 • För alla hudtyper
 • Inte ljuskänslig
 • För barn från 30 månader
 • 159 kr (212 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

Bara 1 styck kvar på lager - Endast begränsad tillgänglighet

Leverans onsdag, 11. augusti: Beställ idag innan 06:30.

innehåll: 75 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: XBV-PRA-8522826, Innehåll: 75 ml

EAN: 5420008522826

 • För alla hudtyper
 • Inte ljuskänslig
 • För barn från 30 månader

Beskrivning

Med en blandning av citriodiol och eteriska oljor från citronella, palmarosa, citrongräs, pelargon, citron eukalyptus, kryddnejlika och ingefära, håller sprayen irriterande myggor borta. Formeln är berikad med återfuktande kokosnextrakt.

Användning:

 • Barn från 30 månader till 6 år: Spraya produkten på armar och ben 1-2 gånger om dagen.
 • Vuxna och barn från 7 år: Spraya på alla utsatta delar av kroppen. Upprepa var sjätte timme.

Obs!

 • Gravida kvinnor från 4: e månaden och ammande kvinnor ska endast spraya produkten på armar och ben.
 • Använd inte mer än 2 gånger om dagen - på morgonen och på kvällen.
 • Endast för extern användning.
 • Förvara utom räckhåll för barn.
 • Förvaras åtskilt från värme, antändningskällor, öppen eld och varma ytor.
 • Rök inte.
 • Spraya inte på en eld eller annan antändningskälla.
 • Perforera eller bränn inte burken - inte ens efter att den har använts.
 • Tvätta händerna noggrant efter varje användning.
 • Läs etiketten noggrant innan du använder den för första gången.
Produkttyper: Insektsskydd
Hudtyp: För alla hudtyper
Varumärken: Pranarôm

Ingredienser (INCI)

 • Alcohol Denat [1]
 • Eucalyptus citriodora oil hydrated cyclized
 • Coconut Alkanes
 • Coco Caprylate/ Caprate
 • Eucalyptus Citriodora Oil [1]
 • Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil [1]
 • Cymbopogon Citratus Leaf Oil [1]
 • Cymbopogon giganteus oil [1]
 • Pelargonium Graveolens Oil [1]
 • Eugenia caryophyllus bud oil [1]
 • Zingiber officinalis root oil [1]
 • Geraniol [2]
 • Citral [2]
 • Eugenol [2]
 • Limonene [2]
 • Linalool [2]
 • Farnesol [2]
 1. aus biologischem Anbau
 2. aus natürlichen ätherischen Ölen

Säkerhets- och varningsanvisningar

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P402+P404 - Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Frågor & svar om Pranarôm AROMAPIC anti-mygg kroppsspray

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Pranarôm AROMAPIC anti-mygg kroppsspray