farfalla Sov Gott Godnatt Inhalationsstift Set

En lila dröm

210 kr

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 1 set

Leverans senast torsdag, 08. december om du beställer idag senast 07:00.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast ons, 14. dec kl 23:59am. Mer information.

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • 1x Sov Gott Godnatt Aromblandning, 5 ml
 • 1x Inhalationsstift i rostfritt stål
 • 1x Doftfleece

Artikelnr.: FAR-setssri, Innehåll: 1 set, EAN: 7612534284592

Beskrivning

Med den praktiska inhalatorn är den aromaterapeutiska appliceringen mycket enkel. Doftblandningen med noter av lavendel, tonka, bergamott med mera skämmer bort dina sinnen.

Användning:

 • Skruva loss basen på inhalationsstiftet, droppa 2-4 droppar av aromblandningen på doftfleecen som finns i och stäng stiftet igen.
 • Vid behov, skruva av locket och lukta på stiftet.
Product Type Google Base: Kropp & Bad
Teman - Farfalla: Schlaf Schön
Produkttyper: Produktpaket, Aromaterapi
Varumärken: farfalla

Ingredienser

 • Lavendel
 • Vanilj extrakt
 • Bergamott
 • Apelsin
 • Tonkabönor
 • bl.a.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Sov Gott Godnatt Inhalationsstift Set

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Sov Gott Godnatt Inhalationsstift Set

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: