farfalla Skyddsstjärna aromblandning mandarin

Den perfekta doften att somna!

130 kr

(26.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast onsdag, 28. februari om du beställer senast fredag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

  • Balanserande och avkopplande
  • Med lavendel och frankincense
  • Vegan
  • Vegan Vegan

Artikelnr.: FAR-ambsss, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019514

Beskrivning

Denna balanserande aromblandning är perfekt för att avsluta dagen. Värdefulla eteriska oljor, inklusive lavendel, ros, frankincese, mandarin och vaniljextrakt, fördelar en underbart lugnande doft - för att koppla av och somna tryggt.

Teman - Farfalla: Vara skyddad
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Lavendel, Ros, Citrus/citrusaktig
Certifikater: Vegan utan certifikat
Ingredienser
  • Lavendel
  • Rose
  • Frankincense
  • Mandarin
  • Vanilj extrakt
  • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

  • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103 - Läs etiketten före använding.
  • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
  • P331 - Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
  • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
  • P405 - Förvaras inlåst.
  • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

  • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315 - Irriterar huden.
  • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Om doftblandningarna
Säkerhetsanvisning

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Skyddsstjärna aromblandning mandarin

4 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

  • placeholder
  • placeholder
  • placeholder
  • placeholder

Kunder har även köpt:

  • placeholder
  • placeholder
  • placeholder
  • placeholder