farfalla Ekologisk Cinnamosma Grand Cru

Bra humör för själen

94 kr

(18.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 5 ml

Leverans senast måndag, 13. februari om du beställer idag senast 07:00.

Bara 3 styck kvar på lager

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Varm grön doft
 • Har en vitaliserande effekt
 • Klargör & stärker

Artikelnr.: FAR-xxsarob, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534014946

Beskrivning

Den eteriska oljan stimulerar immunförsvaret och renar luften. Mandravasarotra, eller saro, härstammar från Madagaskar och betyder bokstavligen "hålla ondskan borta". Oljan är ren och 100 % ekologisk.

Användning:

 • Ideal som rumsdoft och personlig aromaterapi.

Obs:

 • Se litteratur för användning som aromaterapi.
 • Använd ej om du är gravid eller lider av epilepsi.
 • Ej lämplig för små barn.
Product Type Google Base: Allmän
Teman - Farfalla: Vara frisk
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Certifikat: ECOCERT - Cosmos Organic

Ingredienser (INCI)

 • Cinnamosma fragrans [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhetsanvisning

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Ekologisk Cinnamosma Grand Cru

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Ekologisk Cinnamosma Grand Cru

1 kundrecension i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: