CMD Naturkosmetik Tea Tree Oil - Wild Harvesting, 20 ml

Uppfriskar kropp & sinne

110 kr

(5.500 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 20 ml

Bara 5 styck kvar på lager

Leverans senast fredag, 19. juli om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 890 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 100% naturligt
 • Mångsidig
 • Perfekt för DIY blandningar

Artikelnr.: CMD-10041, Innehåll: 20 ml, EAN: 4028719100411

Beskrivning

Kropp och själ fräschas upp med denna originella tea tree-olja. Den kan appliceras i en nebulisator eller användas rent. Den skördas en gång om året i Australien och är av särskild hög kvalitet.

Tips:

 • Använd inom 3-4 månader efter att flaskan har öppnats.
 • Förvara inte i kylskåp.
 • Denna ursprungliga tea tree olja kommer från Australien.
växtarter: Tea tree
Konsistens/Doseringsform: Olja
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: CMD Naturkosmetik
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Teoljebuske
Certifikater: ICADA, Vegan utan certifikat, NCS - Natural Cosmetics Standard
Förpackningstyp: Flaska, Glas
Ingredienser (INCI)
 • Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Om Tea Tree Oil Classic

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för CMD Naturkosmetik Tea Tree Oil - Wild Harvesting

6 kundrecensioner i alla språk

4,1 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (37%)
4 stjärnor
4 (50%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (12%)
1 Stjärnor
0 (0%)

8 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 6 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder