farfalla to be protected "Waldzauber" Fortifying Organic Room Spray

Avkoppling för vardagen

 • Träblandning
 • För djup andning
 • Ger styrka
 • Vegan
  Vegan
 • 135 kr (180 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager - Limited Edition

Leverans fredag, 10. december: Beställ innan måndag kl. 07:00.

Sista chansen för julbeställningar: Beställ senast den tis, 14. dec kl. 23:59. Klicka här för mer detaljer

innehåll: 75 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: FAR-rybswz, Innehåll: 75 ml

EAN: 7612534100847

 • Träblandning
 • För djup andning
 • Ger styrka
 • Vegan
  Vegan

Beskrivning

Skogens magiska organiska rumsspray skapar ett ögonblick av lugn med sin träiga doft av silvergran och schweizisk stentall. De naturliga eteriska oljorna ger kropp och själ styrka och säkerställer avslappning. Den träiga blandningen är riktigt bra för sinnet, hjälper till att minska stress och andas djupt.

Teman - Farfalla: Vara skyddad
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: farfalla
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Träiga dofter

Ingredienser

 • Alkohol [1]
 • eteriska oljor
 1. från ekologiskt jordbruk

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om to be protected "Waldzauber" Fortifying Organic Room Spray

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för farfalla to be protected "Waldzauber" Fortifying Organic Room Spray